Історія створення ДНЗ "Калинонька"

В 1989 році колгосп «Дружба» розпався, який об’єднував два села. В с. Острівець в приміщенні, де був медпункт добудували: спальню, спортзал, роздягальну кімнату. Дошкільну установу назвали «Калинонька». Завідуючою працювала Коваль Люся Дмитрівна. Вихователями – Калієвська Ніна Степанівна, Пахолюк Галина Петрівна, обслуговуючий персонал: Хворостяна Тетяна Петрівна, Тицькун Катерина Петрівна, Чичук Людмила Василівна, Гуртовенко Євдокія.

У 2000 році на пенсію за вислугу років пішли Калієвська Ніна Степанівна та Коваль Люся Дмитрівна. В цьому ж році була признасена завідуючою Пахолюк Галина Петрівна, а вихователем Рокочук Любов Іванівна.

1995-2002 рр. були тяжким не лише для нашої молодої незалежної України, а й для Острівецького дошкільного закладу. Працівникам 7 років не виплачувалался заробітна плата, фінансування установ було майже відсутнє. Як наслідок - з 2003 року дитсадок не працював, діти перейшли в Рогівський НВК.

Для відновлення роботи дитячого навчального закладу проведена велика робота. Ініціатором цієї дуже необхідної селу справи стала районна державна адміністрація на чолі з її головою Григоренко Петром Давидовичем. На його прохання у відновлення ДНЗ вкладені кошти і матеріали багатьох спонсорів – підприємств та організацій району, депутата районної ради Качанова Р.В. (замінив вікна, купив музичний центр),та місцевого СТОВ «Дружба» (виділив 20 тис. грн. для оплати ремонтних робіт, подарував новорічну ялинку), Острівецька сільська рада (80 тис. грн. на обладнання для функціонування ДНЗ "Калинонька"), Уманська районна рада подарувала ігашки. Цілий рік село жило лише турботами про новий дитячий садок. А з 13 грудня 2007 року заклад відкрили. Призначили завідуючою Рокочук Любов Іванівну, вихователем - Парфенюк Нелю Олександрівну, музичним керівником - макаринського Василя Андрійовича. Обслуговуючий персонал налічував 4 осіб: Ковальчук Меланія Іванівна, Криворучко Тетяна Олександрівна, Григоренко Сергій Васильович, Пашенюк Юрій Григорович. З часом в обслуговуючому персоналі відбулися зміни, прийшли нові люди: Добровольська Ганна Юріївна, Калієвська Леся Вікторівна, Ковальчук Олексій Вікторович, Калієвський Роман Валерійович.

Тривалість перебування дітей в закладі 9 годин, режим роботи - п`ятиденний. Харчування - трьохразове, а влітку - чотирьохразове. Функціонує одна різновікова група з 12 діток, в якій одночасно перебувають чотири вікові дитячі угрупування. Діти трьох сіл - Вільшаної Слобідки, Рогової та Острівця стали вихованцями цього закладу. ДНЗ працює за програмою "Я у світі".

 

СТРУКТУРА ДНЗ "КАЛИНОНЬКА"

 

Міністерство освіти і науки України

Департамент науки і освіти Черкаської обласної державної адміністрації

 

 

 

Уманська районна адміністрація

Черкаської області

 

 

Уманська районна рада Черкаської області

Відділ освіти молоді та спорту Уманської районної адміністрації

Острівецька сільська рада

Завідувач дошкільним навчальним закладом «Калинонька»

 

Вихователь

 

 Зміст освітньої роботи у 2018/2019 навчальному році відповідає Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільноїосвітизабезпечуєтьсяпрограмами:

- Українськедошкілля авт.-упоряд. Білан О.І., (лист МОН Українивід 23.05.2017 №1/11-4988).

Матеріально – технічне забезпечення

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Дошкільний навчальний заклад «Калинонька» розташований в типовій одноповерховій будівлі. Проектна потужність закладу складає 25 місць (1 різновікова група) . Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем та 9-годинним режимом роботи. У даний час функціонує 1 різновікова група  – 13дітей.

Загальна площа території закладу 0,5 га. Територія дошкільного закладу та його будівля відповідають санітарним нормам. Заклад має огорожу по всьому периметру. На території дитячого садка є спортивний майданчик, який потребує дообладнання і оновлення, та ігровий майданчик.  Для виконання завдань розумового, екологічного та трудового розвитку дошкільнят облаштовано естетично оформлені квітники, висаджено фруктові та декоративні дерева і кущі.

Будівля знаходиться у задовільному стані, але потребує поточного ремонту. Навчальні та адміністративні приміщення дошкільного закладу мають затишний та естетичний вигляд. Щороку проводиться поточний ремонт приміщеня.

В групі створені необхідні умови для належної організації життєдіяльності дітей. Основною діяльністю дошкільнят є гра, тому в дитячому садку створені необхідні умови для ігрової діяльності. Приміщення групи забезпечені твердим та м’яким інвентарем, є розвивальне та ігрове обладнання, іграшки, для розвитку пізнавальної діяльності дітей,які відповідають санітарно-гігієнічним нормам та сучасним вимогам облаштування.

В  ДНЗ є музичний центр, дитячі музичні інструменти. Спортивна зала  облаштована частково.

Харчоблок забезпечений необхідним кухонним посудом, технологічним, холодильним обладнанням. Працює витяжна система.

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності дошкільного навчального закладу на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ДНЗ здійснюється відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти: районного та місцевого бюджету, у розмірі передбаченому нормативами фінансування.

 

 

Моваосвітнього процесу

в Острівецькому дошкільному закладі «Калинонька» мова освітнього процесу - українська.

Закон України Про засади державної мовної політики (ВідомостіВерховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218): 1. Державною мовою України є українська мова.

Звіт

керівника ОстрівецькогоДНЗ

«Калинонька»

про свою діяльність перед педагогічним

колективом та громадою

2018 рік

В ОстрівецькомуДНЗ«Калинонька» я – завідувач – Рокочук Любов Іванівна стаж роботи 30 років.

Пріоритетним завданням системи освіти є виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих, як до найвищої індивідуальної суспільної цінності. Це здійснюється шляхом розвитку валеологічної освіти, повноцінного медичного обслуговування, оптимізації режиму навчально-виховного процесу, створення екологічного сприятливого життєвого простору.

Завданням дошкільної освіти є:

  • Збереження та зміцнення фізичного, психологічного і духовного здоров!я дитини;
  • Виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій  і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
  • Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття неї соціального досвіду;
  • Виконання вимог базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;
  • Здійснення соціального педагогічного патронажу сім’ї;
  • Створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечення їх дотримання;
  • Формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норм безпечної поведінки. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного закладу здійснює завідуюча.

Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання, контролює організацію харчування, затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, санітарно-гігієнічні протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимоги безпечної життєдіяності дітей і працівників, контролює відповідальність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання, навчання дітей їх віком психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам.

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі основні форми дітей: навчання діяльності(заняття), ігри, самостійна діяльність(художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята, розваги, гуртки.

Організовуючи навчальну діяльність, важливо систематично використовувати завдання її ТРВЗ ( теорії розв’язання винахідницьких завдань). Навчання дітей проводилося по таких напрямках: по екологічному вихованню, упроваджені нові технологічні технології.

В ДНЗ працюють 2 працівника, зав.ДНЗ – 1 ст., вихователь – 1 ст..

Харчування дітей проводиться 3 рази в день, а в оздоровчий період 4 рази в день.

Медичне обслуговування здійснюється, діти знаходяться під наглядом працівника ФАПу.

Дотримуються вимоги охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежні норми, для того в приміщенні ДНЗ встановлені відповідні стенди, інструкції, вогнегасники та пожарний щит за межами приміщення.

Дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування в ДНЗ немає, малозабезпечених сімей дітей відвідує 3.

З батьками за звітний період проведено 4 зборів. Випадків дитячого травматизму не було. На базі ДНЗ створено профспілкову організацію та батьківський комітет, де вирішують всі питання, по яким приймаються відповідні рішення.

Заклад має свій статут, затверджений РДА, відділом освіти та сільським головою в січні 2008 року, а також має свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

          ДНЗ співпрацює з Дубівським НВК, комісією у справах неповнолітніх Острівецької сільської ради. За звітний період звернень громадян з питань діяльності ДНЗ не було. Керівник позитивно реагує на всі зауваження та пропозиції батьків та представників сільської ради.

СТАТУТ ДНЗ "КАЛИНОНЬКА"

ЛІЦЕНЗІЯВИПИСКА

СВІДОЦТВО

АТЕСТАЦІЯ